Σπάνια συλλογή παιχνιδιών που αριθμεί πάνω από 50.000 παιχνίδια

 

Τα παιχνίδια αναδεικνύονται ως πρωτότυπα και πολύπλοκα ιστορικά τεκμήρια αντί για νοσταλγικά αντικείμενα συλλογής και έκθεσης. Μαρτυρούν συνήθειες και τρόπους ζωής, τεχνολογικές δυνατότητες, στοιχεία διαπαιδαγώγησης και προπαγάνδας. Αφηγούνται τρόπους κατανόησης της παιδικής ηλικίας και κινητοποίησης της παιδικής δημιουργικότητας.

Τα παιχνίδια πλαισιώνονται και αναδεικνύονται από πλήθος τεκμηρίων που αφορούν το παιδί και τον κόσμο του: Σπάνιες και ιστορικές εκδόσεις λογοτεχνίας και αναγωνστικών, ολοκληρωμένες σειρές παιδικών εντύπων, κόμικς και λαϊκής λογοτεχνίας, αλλά και φωτογραφίες, σχέδια από εργοστάσια και κατασκευαστές παιχνιδιών, αρχεία σχολείων και παιδικά ημερολόγια.

Το Ίδρυμα Σ.Ο.Φ.Ι.Α. διαθέτει μια από τις σπουδαιότερες συλλογές παιχνιδιών διεθνώς όσον αφορά την αξία, τον όγκο του υλικού, το εύρος και την αρτιότητα των αντιπροσωπευόμενων κατηγοριών αλλά και το πλήθος σπάνιων και μοναδικών παιχνιδιών.H συλλογή ξεπερνάει τα 50.000 κομμάτια τα οποία τα περισσότερα είναι μοναδικά στο είδος τους