Μέσα από τις πλούσιες Συλλογές του Ιδρύματος Σ.Ο.Φ.Ι.Α. ανακαλύπτουμε την ιστορία αλλά και τις διαδρομές της Παιδικής Λογοτεχνίας. Πως ξεκίνησε και πως εξελίχθηκε στη πορεία μέσα από σπάνια παιδικά διηγήματα, παιδικά βιβλία από ελληνικούς εκδοτικούς οίκους με μεγάλη ιστορία όπως, του Ιωάννη Σιδέρη, του Παπαδημητρίου, οι εκδόσεις Άγκυρα, οι εκδόσεις Νίκα, οι Εκδόσεις Πεχλιβανίδη, Δαρεμά, Αλικιώτη, κά.

Από τις αρχές του 20ου αιώνα όπου εμφανίζονται βιβλιοπωλεία, συνδυάζουν μέσα από την δραστηριότητα τους και την εκδοτική πρακτική, και παράλληλα την έκδοση των πρώτων έργων Παιδικής Λογοτεχνίας. Τέτοια παραδείγματα είναι τα βιβλιοπωλεία του Γ.Φέξη, του Κασδάκη, του Ρώσση, του Δράκου Παπαδημητρίου, του Δημητράκου, του Σιδέρη, κά. Η πρώτη επιχειρηματική λειτουργία εκδοτικού οίκου έγινε στις αρχές του 20ου αιώνα απ΄τον Γ.Φέξη.

Με το πέρασμα των χρόνων οι ανάγκες, οι συνήθειες, τα ενδιαφέροντα και ο τρόπος ζωής άλλαξαν. Αν συμπεριλάβουμε και τον ανταγωνισμό των εκδοτικών οίκων στο πως θα γίνει πιο εύκολη η προσέγγιση των μικρών αναγνωστών μέσα από το βιβλίο τότε μπορούμε να κατανοήσουμε τις διάφορες αλλαγές που επήλθαν και γενικά την εξέλιξη της Παιδικής Λογοτεχνίας.

Οι περίοδοι της Νεοελληνικής Παιδικής Λογοτεχνίας είναι:

Α’ περίοδος: 1835 – 1858

Β’ περίοδος: 1858 – 1917

Γ’ περίοδος: 1917 – 1940

Δ’ περίοδος: 1940 – 1974

Ε’ περίοδος: 1974 – σήμερα