Ιδρυτής και πρώτος εκδότης του ήταν ο Νικόλαος Παπαδόπουλος, Υδραίος και μετά το θάνατό του, τον Ιούνιο του 1941, τον διαδέχθηκε ο Γρηγόριος Ξενόπουλος.[1] Ο βιομήχανος Αντώνιος Κονοπισόπουλος συνδράμει οικονομικά το εκδοτικό εγχείρημα του Παπαδόπουλου. Αρχισυντάκτης του περιοδικού ως το 1894 ήταν ο Αριστοτέλης Κουρτίδης ο οποίος υπέγραφε ως Αιμίλιος Ειμαρμένος. Εβδομήντα περίπου χρόνια εκδοτικής παρουσίας διακρίνονται σε τέσσερις περιόδους:
α) 1879 -1894 με αρχισυντάκτη τον Αρ. Κουρτίδη.
β)1894-1945 με αρχισυντάκτη τον Γρηγόριο Ξενόπουλο
γ) Μάιος 1945
δ) 1947.
Τα γραφεία του περιοδικού καταστράφηκαν στα Δεκεμβριανά.

Ο Παιδικός Κόσμος του εκδότη Γ. Βλέσσα εκδόθηκε στα χρόνια του Μεσοπολέμου από το 1930-1952. Θεωρείται ένα πνευματικό προιόν της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του Βενιζέλου που υλοποίησε τις αρχές της Νέας Αγωγής και συνδύαζε

Η δράση του υπήρξε πολυδιάστατη πάνω σε όλα τα παιδαγωγικά και αισθητικά ζητήματα της εποχής εκείνης. Πολλές σημαντικές προσωπικότητες των γραμμάτων και του πολιτισμού συνεργάστηκαν με το συγκεκριμένο περιοδικό.