Ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών αρχείων αλλά και χειρόγραφων, συμπληρώνει τη Συλλογή του παιδικού τμήματος του Ιδρύματος Σ.Ο.Φ.Ι.Α. Πρόκειται για απολυτήρια, μαθητικά τετράδια από προσωπικά αρχεία, άρθρα κ.α. που απεικονίζουν μέσα από πολλές λεπτομέρειες και αθέατες πλευρές την ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης κατά τον 19ο και 20ο αιώνα.