«Ο ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ»… Χρονολογείται το 1920, οι συγγραφείς του είναι ο Α. Καρκαβίτσας και ο Επ. Παπαμιχαήλ.

Το συγκεκριμένο εκδόθηκε απ΄τον Δ. Δημητράκο και τυπώθηκε απ΄το τυπογραφείο «ΕΣΤΙΑ». Ήταν το αναγνωστικό της Ε’ Δημοτικού. Πρότειναν στον δάσκαλο ώσπου να προχωρήσουν τα παιδιά στη Βυζαντινή Ιστορία ότι μπορούσε να διδάξει πρώτα το Β μέρος.

Το βιβλίο αναφέρεται στη ζωή και τη δράση του Διγενή Ακρίτα, έχει σχεδιάσματα από βυζαντινά μνημεία, είναι γεμάτο από ποιήματα και τραγούδια με πενταγράμματα (η μουσική είναι του Γ. Λαμπελέτ και αυτό που φαίνεται στη φωτογραφία έχει τον τίτλο «το κουκί, το κουκί»).

Στις τελευταίες σελίδες υπάρχει ένα μικρό λεξιλόγιο για τους μαθητές.

Ο πρώτος τόμος από τους πέντε της «Ελληνικής Χρηστομάθειας» για τα ελληνικά σχολεία αλλά και γυμνάσια, υπό τον Σ. Δ. Βυζάντιο και Α. Ραγκαβή.

Είναι η δεύτερη έκδοση και τυπώθηκε στη Τρίπολη, απ΄το Τυπογραφείο και Βιβλιοπωλείο του Ι. Ασημακόπουλου και Ι. Σαλαπάτα στα 1878.