Παιδική ηλικία & τεκμηρίωση

Οι συλλογές του Ιδρύματος Σ.Ο.Φ.Ι.Α. που αφορούν το παιδί , έχουν εκτιμηθεί από ειδικούς ως ξεχωριστής αξίας, για την ποικιλία και την πληρότητα των θεμάτων τους. Τετρακόσιες χιλιάδες βιβλία και ολοκληρωμένες σειρές παιδικών εντύπων και κόμικς που παρουσιάζονται οργανωμένα στα παιδιά από παιδαγωγούς σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους.

Οι εκθέσεις αυτές στοχεύουν στην ενεργό συμμετοχή των νέων στα προγραμματισμένα δρώμενα και την άμεση επαφή των παιδιών με τα αντικείμενα των συλλογών και την ιστορία τους. Στη συλλογή αυτή έρχονται να προστεθούν πλήθος από αναγνωστικά, εκπαιδευτικά περιοδικά και βιβλία καθώς κι εκπαιδευτικά αρχεία και χειρόγραφα.