Μέρος του αρχαιολογικού παρελθόντος της Κύπρου αποκαλύπτεται μέσα από τη συλλογή του Ιδρύματος. Ευρήματα διαφόρων περιόδων από διαφορετικά είδη τέχνης αποτελούν πόλος έλξης για ερευνητές και ιστορικούς. Ακόμα μια ανεξάντλητη και παρθένα πηγή έρευνας και γνώσης με επίκεντρο το ιστορικό και πολιτισμικό παρελθόν του νησιού της Αφροδίτης.