Με τον όρο «εθνική παλιγγενεσία» προσδιορίστηκε η κατάληξη του απελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων του 1821 και η συγκρότηση και ανάδειξη του νεοπαγούς και ανεξάρτητου τότε Βασιλείου της Ελλάδος, και όχι βεβαίως του έθνους που έτσι κι αλλιώς υπήρχε σε όλη την ιστορική διαδρομή, και αυτό κατ’ άλλους ως σύνδεση από τη ρωμαϊκή κατοχή του ελλαδικού χώρου, κατ΄ άλλους από την οθωμανική κατοχή (1453).

Έγγραφα και πρακτικά Εθνικών Συνελεύσεων, χειρόγραφες αναφορές, έγγραφα Γραμματείας, έγγραφα Υπουργείων, αλληλογραφία του Καποδίστρια με διάφορες προσωπικότητες, κ.ά, συνθέτουν τη συλλογή ιστορικών αρχείων κι εγγράφων της περιόδου αυτής.