Η περίοδος 1950-1965 χαρακτηρίζεται από άνθηση κυρίως σε εγκυκλοπαιδικά και πολύτομα έργα. Ιδιαίτερα την περίοδο της δικτατορίας και παρόλο που υπήρχε λογοκρισία, σημειώθηκε μια έντονη εκδοτική παραγωγή πολιτικών βιβλίων. Η επόμενη περίοδος χαρακτηρίζεται από ανάπτυξη αγοράς βιβλίου και συνεχή αύξηση εκδιδόμενων τίτλων. Το βιβλίο στην Ελλάδα παρακολουθεί την πορεία των πολιτικών πραγμάτων. Στην Ελλάδα του 2000 εμφανίζεται το φαινόμενο των εκδοτών βιομηχανικού μεγέθους με πολυάριθμους συνεργάτες, μεταφραστές, κά.