Με αγάπη και εκτίμηση προς το βιβλίο, για τη συνεισφορά του στο πνεύμα και τη συμβολή του στην παιδεία, το Ίδρυμα Σ.Ο.Φ.Ι.Α. διαθέτει μια πλούσια, σπάνια και από πολλές πλευρές πληθωρική συλλογή βιβλίων. Το βιβλίο, δηλαδή ο έντυπος λόγος τυπωμένος σε πολλά αντίτυπα, είναι το με μέσο που οδηγούμαστε μέσα στον ιστορικό χρόνο και εξερευνούμε γεγονότα του παρελθόντος που αφορούν συγκεκριμένες κοινωνίες, πολιτείες, τη μελέτη της φύσης και της φυσικής επιστήμης, φανταστικούς κόσμους και ιστορίες.

Η συλλογή βιβλίων περιλαμβάνει χιλιάδες βιβλία και σπάνιες εκδόσεις έως και μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες των προηγούμενων αιώνων. Ενδεικτικά: 500.000 κοινά βιβλία, μικρής και μεγάλης αξίας, 20.000 βιβλία του 19ου αιώνα, παλαιά βιβλία που αναφέρονται στον Όμηρο και στη Μακεδονία, ελληνικές και ξενόγλωσσες εκδόσεις καθώς και 1.000 πολύ σπάνια, μεταξύ των οποίων και αρκετά εξαντλημένα, όλα ξεχωριστής σημασίας και αξίας, πολλά εκ των οποίων χρονολογούνται από τον 15ο αιώνα και εντεύθεν.

Η ταξινόμηση των βιβλίων γίνεται κατά τα διεθνή πρότυπα ταξινόμησης που χρησιμοποιούνται από τα μεγάλα αρχεία και βιβλία σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, αρκετά σημαντικά χειρόγραφα παλαιότερων εποχών έχουν διασωθεί και βρίσκονται στις συλλογές του ιδρύματος Σ.Ο.Φ.Ι.Α., αποτελώντας σημαντικότατη πηγή μελέτης και έρευνας από ειδήμονες, καθώς επίσης και ενδιαφέρον υλικό για εκδόσεις.